11. mars 2014

Nynorskpraktikantane har prioritet

NRK har tre rekrutteringstiltak som gjev prioritet ved tilsettingar i tre år etter avslutta opplæring.

Det er praktikantordningane i NRK Nynorsk mediesenter, NRK FleRE og NRK Sàpmi. Du finn formuleringane om prioriten her