Nynorskpraktikantar

Nynorskpraktikantar

Per 1. juni 2020 har vi lært opp 160 nynorskpraktikantar (medrekna noverande kull i praksis) og vel 59 prosent av dei arbeider i media. 40,6 prosent er i NRK. 13 prosent arbeider i aviser/nettsider og fem prosent i andre media ( TV2, ulike prod.selskap og frilans). 18 prosent arbeider med språk og informasjon på ulike felt. Her finn du alle som har vore praktikantar, gruppert etter kulla dei gjekk på. Vi prøver å vere oppdaterte på kva dei gjer på, men er avhengige av at den einskilde melder frå om byte av jobb og studiar. For fleire av dei ligg det også informasjon om kva dei har gjort på  før og etter NRK Nynorsk mediesenter.

Det er tidlegare nynorskpraktikantar i til dømes Dagsnytt, Dagsrevyen, Utanrikskorrespondent i Berlin, Sporten, P3, Ekko i P2 og P1-programma Kveldsåpent, Norgesglasset og Nattradioen. Vidare ved NRK-kontora i Finnmark, Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Telemark og Oppland.

Utanfor NRK er tidlegare nynorskpraktikantar som er nyhendeanker i TV2, nyhenderedaktør i Nationen, frontsjef i Vårt Land og redaksjonell innhaldsutviklar i Amedia. Vidare journalistar i Vest-Telemark Blad, Firda, Møre-Nytt, Telemarksavisa, Bergens Tidende, Drammens Tidende, Fagbladet og Nynorsk Pressekontor. Det er òg mange som arbeider i informasjonsbransjen. Kven som er kvar finn du her:

Kull 32 - 2020

Kull 31 - 2019

Elias Håvarstein
Oda Elise Svelstad
Lars Volldal
Vilde Gjerde Lied
Hans Ivar Moss Kolseth

Kull 30 - 2019

Kull 29 - 2018

Kull 28 - 2018

Kull 27 - 2017

Kull 26 - 2017

Kull 25 - 2016

Kull 24 - 2016

Kull 23 - 2015

Kull 22 - 2015

Kull 21 - 2014

Sigrid Agnete

Kull 20 - 2014

Kull 19 - 2013

Kull 18 - 2013

Hanne Våge (Foto: Eivind Sandodden Kise)

Kull 17 - 2012

Kull 16 - 2012

Kull 15 - 2011

Kull 14 - 2011

Kull 13 - 2010

Kull 12 - 2010

Kull 11 - 2009

Kull 10 - 2009

Anna Gytri (Foto: Arne Stubhaug/NRK)

Kull 9 - 2008

Kull 8 - 2008

Kull 7 - 2007

Kull 6 - 2007

Foto: Nina Didriksen/NRK

Kull 5 - 2006

Kull 4 - 2006

Kull 3 - 2005

Kull 2 - 2005

Kull 1 - 2004