1. november 2013

Praksisplassane klare

Praksisplassane til kull 19 er avklara: Tale Hauso skal til NRK Hordaland, Eirik Hildal i NRK Sogn og Fjordane, Britt Kristin Ese til NRK Hordaland, Idun Fivelstad til Norgesglaset i NRK P1 og Lars Ivar Nordal til Kulturnytt i NRK P2/Dagsrevyen.

Kull 19 har praksis i redaksjonen til NRK Sogn og Fjordane til 20. desember. Frå 3. januar og ut februar 2014 skal dei ha ekstern praksis. Deretter er dei ferdige med opplæring og praksis som nynorskpraktikantar, og må syte seg sjølve med arbeid.

Som nynorskpraktikantar er dei ein del av NRK sine startegiske rekrutteringstiltak, som skal ha sokalla «positiv særbehandling». Her er NRK-leiinga si formulering om det:

“NRK Nynorsk mediesenter og NRK FleRe er strategiske rekrutteringstiltak fordi vi ønsker et økt antall ansatte og vikarer som snakker nynorsk eller har flerkulturell bakgrunn.  Søkere fra FleRe-prosjektet og Nynorsk mediesenter betraktes som interne søkere i tre år etter gjennomført program, og de skal gis fortrinn til ansettelse i stillinger de er fullt ut kvalifisert for. Det samme gjelder for praktikantordningen i NRK Sàpmi. De samme reglene for lovlig midlertidig ansettelse gjelder for disse som for andre midlertidige”.