29. juni 2015

Kull 22 ferdige

30. juni var kull 22 ferdig i ekstern praksis. Gunnhild Årdal, som var i utanriksredaksjonen i NRK, er tilbake i sommarjobb ved NRK Sogn og Fjordane. Frå hausten blir ho tilkallingsvikar i utanriks. Olav Åsen Haugsgjerd hadde praksis i NRK Sørlandet og held fram med sommarjobb der. Signe Fuglesteg Luksengard var i NRK Supernytt og jobbar i avisa Hallingdølen i sommar, Steinar Daltveit hadde praksis i NRK P3morgen før han hoppa over i sommarjobben som reporter i Janne Helen på P3 og Bård Holmen Solvik held fram som tilkallingsvikar i innanriksredaksjonen i NRK Nyheter.

– Det er alltid spenning knytt til kvar dei får seg praksis. Vi prøver å lytte til kva dei sjølve ynskjer, samstundes som vi må vurdere kva dei er gode for per dags dato, seier Magni Øvrebotten.

Ho seier det jamt over lett å skaffe praksiplassar for to månader, utfordinga er om dei får halde fram der dei er, eller om dei må sjå seg om etter anna arbeid.  – Det er trongt om plassen for tida, men vert dei vurdert som dyktige nok kan dei ha fordel av at nynorskpraktikantane har prioritet til stillingar i NRK i tre år etter avslutta opplæring. Det beste dei kan håpe på er å få starte som tilkallingsvikarar, seier Øvrebotten.

Denne prioriteten kjem seg av at NRK Nynorsk mediesenter og NRK FleRE er strategiske rekrutteringstiltak, som NRK driv, for å få fleira nynorskbrukarar og fleirkulturelle i NRK:

NRKs rekrutteringsprogram

NRK Nynorsk mediesenter og NRK FleRe er strategiske rekrutteringstiltak fordi vi ønsker et økt antall ansatte og vikarer som snakker nynorsk eller har flerkulturell bakgrunn. Søkere fra FleRe-prosjektet og Nynorsk Mediesenter betraktes som interne søkere i tre år etter gjennomført program, og de skal gis prioritet til ansettelse i stillinger de er fullt ut kvalifisert for.

Det samme gjelder for praktikantordningen i NRK Sàpmi.

De samme reglene for lovlig midlertidig ansettelse gjelder for disse som for andre midlertidige. 

Kommentarer og utdyping

Dette innebærer at vi til tross for bemanningskontroll fortsatt har som mål å øke andelen nynorskbrukere og flerkulturelle redaksjonelle medarbeidere i bedriften.  Søkere fra våre strategiske tiltak har følgende muligheter:

  • De kan søke og ansettes i internt utlyste stillinger, men allerede fast ansatte prioriteres foran dem.
  • Eksterne ansettelser i faste stillinger må godkjennes i direktørmøtet. Dette gjelder ikke ved ansettelse av kandidater fra Nynorsk mediesenter eller FleRe, da disse regnes som interne.
  • Ved eksternt utlyste stillinger skal de prioriteres til stillinger de er fullt ut kvalifisert for foran vikarer og andre eksterne søkere.
  • Kvalifiserte flerkulturelle søkere (og alle kvalifiserte søkere for øvrig i NRK) skal alltid tas inn til intervju (NRKs mangfoldstrategi fra 2011).