Ådne Sandvik Dyrnesli

Ådne Sandvik Dyrnesli

Fødd: 1994

Frå: Kinsarvik, Hordaland

No: Nynorskpraktikant i Digital historieforteljing

Ådne Sandvik Dyrnesli er nynorskpraktikant på kull 27, frå august 2017 til mars 2018. No har han praksis i redaksjonen til NRK Sogn og Fjordane, der han driv med journalistikk på alle plattformer. Frå 3. januar til og med 28. februar 2018 skal Dyrnesli ha ekstern praksis i nettredaksjonen Digital historiefortelling i NRK.

– Eg har bakgrunn som dokumentarfotograf, og er utdanna fotograf ved Bilder Nordic School of Photography i Oslo. I tillegg har eg teke ei årseining i kunsthistorie ved UiO.

Det som er fellesnemnaren for alt eg driv med er historieforteljing. Eg trur gode historier gjer verda til ein betre stad. Det gjer det mogleg for oss å setta oss inn i andre sine situasjonar og å sjå verda på nye måtar. Det er viktig at journalistikken er kritisk, men også at ein gjer eit balansert og heilskapleg bilete av verda. Det krev at ein også skriv om det positive som skjer i verda.