Ådne Sandvik Dyrnesli

Ådne Sandvik Dyrnesli

Fødd: 1994

Frå: Kinsarvik, Hordaland

No: Frilansfotograf

Ådne Sandvik Dyrnesli var nynorskpraktikant på kull 27, 2017/ 2018. Han hadde ekstern praksis i nettredaksjonen Digital historiefortelling i NRK, og har vore journalistvikar i NRK Hordaland. Dyrnesli er frilansfotograf i Bergen.

Han skreiv dette om bakgrunnen sin då han byrja som nynorskpraktikant i 2017:

– Eg har bakgrunn som dokumentarfotograf, og er utdanna fotograf ved Bilder Nordic School of Photography i Oslo. I tillegg har eg teke ei årseining i kunsthistorie ved UiO.

Det som er fellesnemnaren for alt eg driv med er historieforteljing. Eg trur gode historier gjer verda til ein betre stad. Det gjer det mogleg for oss å setta oss inn i andre sine situasjonar og å sjå verda på nye måtar. Det er viktig at journalistikken er kritisk, men også at ein gjer eit balansert og heilskapleg bilete av verda. Det krev at ein også skriv om det positive som skjer i verda.