Anna Gytri

Anna Gytri

Fødd: 1984

Frå: Førde, Sogn og Fjordane

No: Rådgjevar samferdsleavdelinga Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Anna Gytri var nynorskpraktikant på kull 10, våren 2009. Ho fekk fast jobb i NRK Sogn og Fjordane i 2010 og arbeidde der som journalist til hausten 2018. Då gjekk ho over i fast jobb som rådgjevar i samferdsleavdelinga til Sogn og Fjordan fylkeskommune. Der skal ho ha ansvar for informasjon og marknadsføring av kollektivtilbodet.

Etter to år med teikning, form og farge gjekk turen vidare til almennfagleg påbygging på vidaregåande. Gjekk så eit år på samfunnsvitenskap på UiB, året etter førsteåret med medievitenskap. Kom deretter inn på Film og TV-produksjon, der eg fullførte bachelor. Rett etter eg var ferdig var eg veldig usikker på kva eg ville vidare, og eg jobba då i eit halvår som resepsjonist, før eg hausten 2008 fekk sjansen med eit tre månaders engasjement i NRK Sogn og Fjordane. Følte meg så heldig, og endå meir heldig då eg fekk plass på Nynorsk mediesenter første halvår 2009. Etter det jobba eg i NRK Sogn og Fjordane heilt fram til 24. august 2018, då eg slutta for å byrje med nettinformasjon i samferdsleavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Kull 10

Ingvild Ryssdal (1983), frå Sandane, Sogn og Fjordane

Malin Olivia Dahlberg (1982), frå Valldal på Sunnmøre

Anna Gytri (1984), frå Førde, Sogn og Fjordane

Siri Kleiven Strøm (1987), frå Årdal, Sogn og Fjordane

Ingunn Thon (1986), frå Ål i Buskerud