Astrid-Amalie Hetland

Astrid-Amalie Hetland

Fødd: 1999

Frå: Sviland i Sandnes kommune

No: Praksis i NRK Supernytt

Astrid-Amalie Hetland er praktikant på kull 32 ved NRK Nynorsk mediesenter, frå 6. januar til 30. juni 2020. I mai og juni har ho praksis i NRK Supernytt, og til hausten har ho tenkt å studere.

Slik presenterer Astrid-Amalie seg sjølv:

Eg heiter Astrid-Amalie Hetland, og ifølge Store norske leksikon kjem eg frå «et boligområde nord for krysset mellom Fv. 315 og Fv. 335» i Sandnes kommune.

Eg gjekk på Sviland Skule frå 1. til 7. klasse. Der skreiv me nynorsk, noko eg tenkte var heilt naturleg. Difor kunne eg ikkje forstå kvifor klassekameratane mine heller ville skriva bokmål. Noko dei forresten byrja med då me byrja på ungdomsskulen. Det var 15 klassar på ungdomsskulen, og me kunne tella på to hender kor mange elevar som valde å halda fram med å skriva nynorsk. For meg var det sjølvsagt, sjølv om det var lite entusiasme og velvilje mellom lærarane til å legga til rette for nynorskbrukarane.

På vidaregåande gjekk eg landbruksfag på KVS Lyngdal. Etter tre år kunne eg kalla meg agronom. Etter det reiste eg heim igjen til Sviland. Heime i Sandnes fekk eg jobb som varehusmedarbeidar i Rusta Retail AS samtidig som eg gjekk påbygg til generell studiekompetanse, og eg var avløysar på fleire gardar. Kvardagen min har med andre ord vore prega av eit høgt tempo.

Eg har vore aktiv i speidaren store delar av livet. Der har eg fått bryna meg på oppgåver av alle slag. Dei oppgåvene eg stadig har dotte tilbake på har hatt med skriving og fotografering å gjera. Eg har fleire gonger vore med i pressestaben på alt ifrå NM i speiding til landsleir. Der vart eg kasta ut i det og etter det har eg vore svolten på å læra meir om mediabransjen. Første steg var å vera ein del av redaksjonskomiteen i Speiderbladet. Andre steg er å vera praktikant i NRK Nynorsk mediesenter. Eg gler meg til eit intensivt og lærerikt halvår her i Førde og er spend på kva tredje steg er.