Elias Håvarstein

Elias Håvarstein

Fødd: 1996

Frå: Randaberg

No: Journalist i NRK Vestland, Bergen

Elias Håvarstein var praktikant på kull 31 ved NRK Nynorsk mediesenter, frå 19. august 2019 til 29. februar 2020. Han hadde ekstern praksis i NRK Rogaland og er no vikar i NRK Vestland, i Bergen.

Håvarstein presenterer seg sjølv slik:

Eg fekk mine fyrste tenner i Tromsø, der foreldra mine var lærarar på nittitalet. Men, innan tusenårsskiftet hadde dei flytta heim til Rogaland – og eg med. Der vaks eg opp i ei bygd kalla Randaberg. Den herlege heimbygda mi har heile 10.000 innbyggjarar, og det tek berre nokre minutt å køyre til Stavanger. Her i Sogn og Fjordane blir eg derfor fortalt at eg slett ikkje er nokon ordentleg bygdegut. Trass mi nyfunne identitetskrise er det ikkje så gale lenger nord på Vestlandet.

I løpet av skulegangen min var eg ein del av nynorskminoriteten i Rogaland. Dette har gjort meg til ein forkjempar for målforma, då mange sørvestlendingar har gløymt at det er greitt å skrive likt som me snakkar. Min draum er at nynorsken skal verte ein meir naturleg del av kvardagen, og der har media stor innverknad (og ein lang veg å gå!).

Med veldig gjennomsnittlege karakterar fullførte eg vidaregåande, og deretter reiste eg til Berlin for å sjå verda. Det fekk eg sett litt av, men etter eit snaut år drog eg heim til trygge Noreg og budde to år i hovudstaden. Der studerte eg religionsvitskap på Blindern. Men to år i Oslo var nok, og turen gjekk vestover til Bergen. Der fortsatte eg med same studiet, men prøvde meg òg på ein haug andre fag, på leit etter svaret på «kva skal du bli då?».

Svaret på det spørsmålet fann eg ikkje i Bergen, men femten mil lenger nord – nemleg her i Førde.

Opp gjennom åra har eg interessert meg for litt av kvart. Mellom anna politikk, teknikk, musikk, og no endå ein -ikk, med journalistikk. Eg har alltid vore oppteke av kva som skjer her og der, og det å no kunne skrive om det er ein fantastisk moglegheit. Kunsten å engasjere andre i smått og stort har alltid vore min misjon, og å vere journalist er ein super sjanse til å gjere nettopp det.