Hans Ivar Moss Kolseth

Hans Ivar Moss Kolseth

Fødd: 1995

Frå: Nordfjordeid

No: Journalist i NRK.no

Hans Ivar Moss Kolseth var praktikant på kull 31 ved NRK Nynorsk mediesenter, frå 19. august 2019 til 29. februar 2020. Frå nyttår av hadde han ekstern praksis i NRK.no, og held fram der som vikar.

Han skildrar seg sjølv slik:

Sidan eg lærte meg å lese har målet mitt vore å leve av å fortelje historier. Anten som forfattar, journalist eller filmskapar. For nokre år sidan høyrde eg podkasten «Hardcore history» av Dan Carlin, og la yrkestittelen podkastar til i lista over draumeyrke. 

I vår fullførte eg ein bachelorgrad innan avisjournalistikk ved Høgskulen i Volda. Gjennom fleire år med veksling mellom studium og sommarjobbar forstod eg at praktisk læring er best for meg.

Samtidig såg eg at journalistar i framtida treng fleire bein å stå på fagleg sett. Vi bør kunne formidle historiene våre gjennom fleire medium.

Jobben som nynorskpraktikant er ein perfekt kombinasjon av praktisk læring og fagleg påfyll.

Her skal eg lære meg radio, fjernsyn og sosiale medium. Samtidig er det ein ypparleg moglegheit til å bli betre og tryggare på nynorsk som mediespråk.

Det syner til at opplæringa verkar. Ein og ein halv månad inn i kurset har alle praktikantane laga innhald til NRK.no, Dagsnytt og Vestlandsrevyen.

Journalistikk vert i mine auge eit stadig meir kreativt yrke. Vi konkurrerer med strøymetenestar, podkastar og bloggar. Sjåarar, lyttarar og lesarar krev stadig meir av innhaldet. Journalistar må finne nye historier og måtar å fortelje på om vi skal nå ut til publikum.

Likevel er det ofte dei enkle historiene som engasjerer oss mest. Som dokumentaren «Bjarne vil ikkje på film», om venskapen mellom ein eldre ungkar i Olden og ei innflytta bydame frå Polen. Eg trur vi likar å kjenne oss att i nokon som er annleis enn oss sjølv.

Den beste journalistikken er i mine auge den som fortel oss om noko nytt, samtidig som vi fell ei tåre eller humrar for oss sjølv. Og desse historiene finn ein overalt.

Frå videoen av Hødd som feirar etter cupfinalen 2012, til lyden av knusktørr mark mens bonden går gjennom den brunsvidde marka si under tørken i fjor sommar. Det er slike augneblink eg vil formidle. NRK Nynorsk mediesenter gjev meg moglegheita til å bli best mogleg på å gjere det gjennom radio, tv, nett og sosiale medium.