Oda Elise Svelstad

Oda Elise Svelstad

Fødd: 1993

Frå: Sel, Oppland

No: Journalist i Kulturnytt

Oda Elise Svelstad var praktikant på kull 31 ved NRK Nynorsk mediesenter, frå 19. august 2019 til 29. februar 2020. Ho hadde ekstern praksis i Kulturnytt i NRK P2 og fekk vikariat der etterpå.

Ho presenterer seg sjølv slik:

Eg vaks opp på naturskjønne Sel i Gudbrandsdalen, og trass i at eg var omgjeven av flotte fjell i Rondane var det fotballbana i tjukkaste bustadfeltet som bergtok meg mest. Etter fleire år der idrett var ein stor del av kvardagen bestemte eg meg for å leggje fotballskoa på hylla og reise til Paris for å bli kjent med det franske språket, og eit heilt anna kulturliv enn det eg var vand med. Det inspirerte meg vidare til å studere Europastudier, før eg  gjekk over til Lektorprogrammet med faga nordisk-engelsk, på Blindern.

Heilt sidan eg var lita har eg høyrd på radio, og vore nysgjerrig på korleis ein lagar fengande reportasjar og intervju med berre lyd.  Som lidenskapeleg oppteken av språk, kultur og formidling valde eg derfor å søke meg inn på programmet Skumma Kultur på Radio Nova. Der vart eg kjent med dyktige og kreative folk som gjorde meg enda meir interessert i å jobbe med radiojournalistikk. Då eg høyrde om det å vere nynorskpraktikant på Nynorsk mediesenter var det ingen tvil om kor vegen skulle gå vidare!

Her lærer eg mykje spennande og mykje variert, og eg gler meg til fortsetjinga.