Ragnhild Bjørge

Ragnhild Bjørge

Fødd: 1977

Frå: Klokkarvik, Hordaland

No: Språksjef i NRK.

Ragnhild Bjørge er språksjef i NRK. Ho var nynorskpraktikant våren 2007 og har arbeidd i NRK etter det. Mesteparten av tida i Dagsnytt. I 2013 vart ho tilsett som den fyrste språksjefen i NRK. Bjørge hadde foreldrepermisjon i 2017 og var journalist i NRK Hordaland i fjor. Frå januar 2019 er ho attende i jobben som språksjef.

Ragnhild Bjørge har ein Master i nynorsk skriftkultur frå Høgskulen i Volda, og ho har studert juss og statsvitskap ved Universitetet i Oslo. Ho er eit utprega organisasjonsmenneske og i studietida var det mest ikkje det styre, råd og utval ho ikkje var med i.

Ho var med i nemnda som reviderte nynorsknormalen i 2012, oppnemnd av Språkrådet. No sit ho i Fagråd for normering og språkobservasjon i Språkrådet. https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Om-oss/Fagrad/Mandat-for-fagrada/#tre

Etter at ho var ferdig som nynorskpraktikant sommaren 2007, arbeidde ho som journalist i NRK Sogn og Fjordane og i NRK Hordaland, før ho gjekk attende til Dagsnytt, der ho hadde hatt praksis. I Dagsnytt har ho vore både reporter, programleiar, vaktsjef, språkkontakt og tillitsvald.

 

Kull 6

Gunnhild Sølvberg (1978), frå Førde, Sogn og Fjordane

Mona Vetrhus (1975), frå Uskedalen i Hordaland

Yngvil Kolset Haga (1980), frå Verdal, Nord-Trøndelag

Inger Synnøve Tveito (1985), frå Kviteseid i Telemark

Ragnhild Bjørge (1977), frå Klokkarvik i Hordaland