Ragnhild Bjørge

Ragnhild Bjørge

Fødd: 1977

Frå: Klokkarvik, Hordaland

No: Red.sjef i nettavisa Khrono

Ragnhild Bjørge var nynorskpraktikant våren 2007 og arbeidde i NRK til ho slutta i august 2019, for å bli redaksjonssjef i nettavisa Khrono sin redaksjon i Bergen. Bjørge var den fyrste språksjefen i NRK, frå 2013. Før det arbeidde ho ved to distriktskontor og i Dagsnytt.

Ragnhild Bjørge har ein Master i nynorsk skriftkultur frå Høgskulen i Volda, og ho har studert juss og statsvitskap ved Universitetet i Oslo. Ho er eit utprega organisasjonsmenneske og i studietida var det mest ikkje det styre, råd og utval ho ikkje var med i.

Ho var med i nemnda som reviderte nynorsknormalen i 2012, oppnemnd av Språkrådet. No sit ho i Fagråd for normering og språkobservasjon i Språkrådet. https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Om-oss/Fagrad/Mandat-for-fagrada/#tre

Etter at ho var ferdig som nynorskpraktikant sommaren 2007, arbeidde ho som journalist i NRK Sogn og Fjordane og i NRK Hordaland, før ho gjekk attende til Dagsnytt, der ho hadde hatt praksis. I Dagsnytt har ho vore både reporter, programleiar, vaktsjef, språkkontakt og tillitsvald.

 

Kull 6

Gunnhild Sølvberg (1978), frå Førde, Sogn og Fjordane

Mona Vetrhus (1975), frå Uskedalen i Hordaland

Yngvil Kolset Haga (1980), frå Verdal, Nord-Trøndelag

Inger Synnøve Tveito (1985), frå Kviteseid i Telemark

Ragnhild Bjørge (1977), frå Klokkarvik i Hordaland