Ragnhild Voreland

Ragnhild Voreland

Fødd: 1995

Frå: Stord

No: Nynorskpraktikant

Ragnhild Voreland er nynorskpraktikant på kull 30 med nynorskpraktikantar, frå 3. januar til 30. juni 2019. Ho har no ekstern praksis i NRK Finnmark og har fått seg sommarjobb der etterpå.

Språk og kommunikasjon er noko eg alltid har vore interessert i. Då eg fullførte vidaregåande opplæring var det difor naturleg for meg å flytta til Spania for å gå på skule og læra spansk, slik at eg kunne kommunisera endå breiare.

Vidare søkte eg meg til opptak til befalsskulen i Sjøforsvaret og kom inn. Eg enda opp med befalsutdanning og blei verande i over tre år som tilsett befal ved Madla leir. I løpet av desse tre åra lærte eg utruleg mykje om leiing og menneske generelt.

Ved sida av jobben i Forsvaret utdanna eg meg til personleg trenar ved Norges idrettshøgskole.

Etter å blant anna ha hatt forvaltningsansvar for nesten 200 soldatar det siste året, var eg klar for ei ny utfordring og søkte meg til Nynorsk mediesenter. Eg har eit sterkt ynskje om å formidla ulike menneske sine historier, og tenkte at dette måtte passa meg midt i blinken.