Silje Steinnes Bjerknes

Silje Steinnes Bjerknes

Fødd: 1988

Frå: Volda, Møre og Romsdal

No: Journalist i NRK Møre og Romsdal

Silje Steinnes Bjerknes var nynorskpraktikant på kull 20, våren 2014. Ho hadde ekstern praksis i NRK Møre og Romsdal, og var vikar der til januar 2017. Ho arbeidde eit år i Nav og var frilansar. Byrja att som vikar i NRK Møre og Romsdal i januar 2018 og fekk fast tilsetting i mai, som nyhendejournalist med digital kompetanse.

Av utdanning har Silje S. Bjerknes ein bachelor i journalistikk og ein i psykologi, og ein master i kultur-, samfunn og sosialpsykologi, frå NTNU i Trondheim. Og eit årsstudium i Mediekunnskap frå Høgskulen i Volda.

 

 

Kull 20

Liv Ragnhild Sjursen (1984), frå Fusa i Hordaland

Oddbjørn Myklebust Opsal (1988), frå Ålesund i Møre og Romsdal

Guro Kvalnes (1991), frå Ullensvang i Hordaland

Halvor Farsund Storvik (1981), Frå Førde/Sogndal i Sogn og Fjordane

Silje Steinnes Bjerknes (1988), frå Volda i Møre og Romsdal