Vilde Gjerde Lied

Vilde Gjerde Lied

Fødd: 1995

Frå: Liabygda, Sunnmøre

No: Praktikant ved NRK Nynorske mediesenter

Vilde Gjerde Lied  er praktikant på kull 31 ved NRK Nynorsk mediesenter.

Eg vaks opp i Liabygda, ei lita fjellbygd på indre Sunnmøre. Fram til eg byrja på ungdomsskulen var dette alt eg kjende. Tett på naturen, fjella og fjorden, med mykje rom og luft til å utforske han.

Eg har studert samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo, med eit semester på Universitet i São Paulo. Her har eg fordjupa meg i politisk og økonomisk geografi. Dette har gitt meg innsikt i korleis verda heng saman, både lokalt, nasjonalt og globalt.

I 2015 var eg solidaritetsbrigadist i Brasil gjennom Latin-Amerikagruppene i Norge. Åra i etterkant sat eg i sentralstyret til Natur og Ungdom. Bakgrunnen min frå den lille store fjellbygda på Sunnmøre til storbyane i Latin-Amerika har gjort meg ekstra oppteken av miljø, klima og menneskerettar. Bygdeperspektivet og Latin-Amerika har alltid vore med som ein raud tråd i dette engasjementet.

Eg har eit ønske om å formidle historier som seier noko om samfunnet vi lever i – på nynorsk. Nynorsken representerer for meg det radikale og kritiske, og er derfor det ideelle språket å drive journalistikk på.