18. november 2009

Riksdebut!

I dag tidleg debuterte eg på riksdekkande radio med ei sak i Kulturnytt på P2. Saka skapar debatt. Først gjekk saka som utbrett i morgonsendinga til NRK Sogn og Fjordane, og så gjekk 1.30-versjonen cirka ein time seinare i Kulturnytt. Det er full strid om kva som er det rette namnet på året vi snart […]

I dag tidleg debuterte eg på riksdekkande radio med ei sak i Kulturnytt på P2. Saka skapar debatt.

3web

Først gjekk saka som utbrett i morgonsendinga til NRK Sogn og Fjordane, og så gjekk 1.30-versjonen cirka ein time seinare i Kulturnytt.

Det er full strid om kva som er det rette namnet på året vi snart går inn i. Skal vi seie «tjueti» eller «totusenogti»? Språkrådet har vedteke at det skal heite «totusenogti». Men det er slett ikkje alle einige i …

Du kan høyre saka her.

Saka skal debatterast i Her og Nå og Kulturnytt i ettermiddag, meir om det her.

Les også nettsaka til nrk.no/nyheter/kultur og nettsaka til nrk.no/sf.