20. desember 2019

Status per 19.12.19.

I 2019 har fem tidlegare nynorskpraktikantar fått seg fast arbeid i media, ein som utanrikskorrespondent i Berlin og fire som rådgjevarar og informasjonsfolk. Les meir om dette og mykje anna i statusrapporten for NRK Nynorsk mediesenter per 19.12.19.

Statusrapport 19.12.19

Biletet i toppen av saka syner praktikantane på kull 31 saman med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og stipendiatane på NRK Flere.