22. juni 2020

Statusrapport per 22. juni 2020

I år har det vore langt mellom statusrapportane våre, men i denne oppsummerer vi fyrste halvåret av 2020. 59 prosent av dei 160 nynorskpraktikantane vi har lært opp arbeider i media og 40,6 prosent er i NRK. Og fem har fått seg fast arbeid som journalistar. Bilete er av kull 32, som vart «koronakullet» vårt.

Les statusrapporten her